Copyright © 2011 OPŠTE UDRUŽENJE PREDUZETNIKA PIROT
Preduzetnici, skrećemo vam pažnju na sledeće


Na ulaznim vratima ili izlogu jasno ispisano:

- pun naziv firme sa rešenja o upisu u registar
- radno vreme (radnim danom, subotom, nedeljom)
- tabla-natpis (otvoreno-zatvoreno, guraj-vuci)


Unutar lokala


- znak zabranjeno pušenje (Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama)
- trgovine duvanom - znak zabranjena prodaja cigara maloletnim licima
- previlnik o reklamaciji i zaštiti potrošača (Zakon o zaštiti potrošača)
- knjiga utisaka
- knjiga reklamacija
- nalepnica uzmite račun - obrazac OB
- nalepnica uzmite račun - obrazac OBMF
- odluka o depozitu novca za vraćanje kusura na početku radnog dana
- rešenje o osnivanju firme, PIB i PDV, potvrda i depo karton
- pečat firme
- fiskalna kasa i daljinski terminal, opciono fiskalni štampač i licenciran softver
- knjiga dnevnih izveštaja - EDI, nalog za ispravku - NI, fiskalni račun - FR, knjiga evidencije fiskalnih računa - EFRI KDI
- servisna knjižica i 1 godišnje servis, ugovor o servisiranju fiskalne kase
- svi obrasci i zvanični dokumenti moraju biti potpisani od odgovornog lica i pečatirani
- protivpožarni aparat – atestiran po propisu
- prva pomoć
- otirač za obuću i stalak za kišobrane

Radnici

- radne knjižice
- potpisani ugovori o radu i aneksi ugovora (promena cene rada i ostale promene...)
- overeni M2 obrasci iz socijalnog
- pravilnik o radu (sistematizacija) - preko 5 radnika
- rešenje o godišnjem odmoru za svakog radnika
- pravilnik - akt o proceni rizika na radu za njihovo otklanjanje (Zakon o bezbednosti i zdravlja na radu)
- odluka o određivanju lica zaduženog za bezbednost i zdravlja na radu
- osposobljavanje zaposlenog za bezbedan i zdrav rad i pružanje prve pomoći
- angažovati pravno lice sa licencom radi sprovođenja periodičnih pregleda opreme i uslova rada
- razni ostali pravilnici vezani za rad i bezbednost na radu
- zaštitna oprema i sredstva za rad
WYSIWYG Web Builder on Facebook
Weather2Umbrella Co. WeatherBox
Pirot
8°C
12°C
Verovatnoca padavina: 30%, Vetar: Sever-Severoistok, Slab vetar, 2.8m/s
9°C
13°C
9°C
13°C
Weather2Umbrella